fbpx

CYBERMISTRZ

ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 5/2021/CM

zapytanie ofertowe

dotyczy projektu „CyberMistrz – rozwój kompetencji cyfrowych pracowników GOKów”, nr POPC.03.02.00-00-0426/19

niniejszym informujemy, że w przeprowadzonym przez Fundację Inicjowania Rozwoju Społecznego postępowaniu ofertowym (zapytanie ofertowe nr 5/2021/CM, opublikowane w bazie konkurencyjności pod nr 2021-1329-34841), realizując zasadę konkurencyjności na Przeprowadzenie szkoleń z zakresu kompetencji cyfrowych dla uczniów wrocławskich szkół z 5 obszarów kompetencji cyfrowych (zgodnie z ramą DIGCOMP -Digital Competence Framework), także w zakresie podstawowej wiedzy i umiejętnościach programowania i projektowania w ramach 3 zadań, w ramach projektu pn. „CyberMistrz – rozwój kompetencji cyfrowych pracowników GOKów”, nr POPC.03.02.00-00-0426/19 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa”  Działanie nr 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. 

 

Zamawiający dokonał analizy ofert, w wyniku czego ogłasza, iż:

dla realizacji zadania 1. dokonano wyboru oferty firmy  WROcomp Szkolenia – Usługi Informatyczne Jerzy Żemła, NIP 7491979734, REGON 020368380, ul. Główna 42, 64-061 Wrocław. Zgodnie z przedstawionymi kryteriami wyboru, oferta uzyskała najwyższa wagę punktową i została wybrana do realizacji. Wartość zamówienia wynosi 170 000,00 zł brutto.

dla realizacji zadania 2. dokonano wyboru oferty firmy  WROcomp Szkolenia – Usługi Informatyczne Jerzy Żemła, NIP 7491979734, REGON 020368380, ul. Główna 42, 64-061 Wrocław. Zgodnie z przedstawionymi kryteriami wyboru, oferta uzyskała najwyższa wagę punktową i została wybrana do realizacji. Wartość zamówienia wynosi 88 000,00 zł brutto.

 dla realizacji zadania 3. dokonano wyboru oferty firmy  WROcomp Szkolenia – Usługi Informatyczne Jerzy Żemła, NIP 7491979734, REGON 020368380, ul. Główna 42, 64-061 Wrocław. Zgodnie z przedstawionymi kryteriami wyboru, oferta uzyskała najwyższa wagę punktową i została wybrana do realizacji. Wartość zamówienia wynosi 288 000,00 zł brutto.

Informacje o wynikach zapytania ofertowego są również umieszczone na stronie ogłoszenia w bazie konkurencyjności:  https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/34841?sekcja=oferty 

Dziękujemy za udział w zapytaniu.