fbpx

CYBERMISTRZ

ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 3/2020/CM dotyczy projektu „CyberMistrz – rozwój kompetencji cyfrowych pracowników GOKów”,nr POPC.03.02.00-00-0426/19

zapytanie ofertowe

Szanowni Państwo

niniejszym informujemy, że w przeprowadzonym przez Fundację Inicjowania Rozwoju Społecznego postępowaniu ofertowym (zapytanie ofertowe nr 3/2020/CM), realizując zasadę konkurencyjności  Przeprowadzenie szkoleń i mentoringu z zakresu kompetencji cyfrowych dla pracowników GOK-ó w ramach „CyberMistrz – rozwój kompetencji cyfrowych pracowników GOKów”,nr POPC.03.02.00-00-0426/19 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa”  Działanie nr 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 

Zamawiający dokonał analizy ofert, w wyniku czego ogłasza, iż:

– dla realizacji zadania 1. dokonano wyboru oferty firmy  WROcomp szkolenia- usługi informatyczne Jerzy Żemła, NIP 7491979734, REGON 020368380, ul. Głowna 42, 64-061 Wrocław. Zgodnie z przedstawionymi kryteriami wyboru, oferta uzyskała najwyższa wagę punktową i została wybrana do realizacji. Wartość zamówienia wynosi 111 000,00 zł brutto.

 Informacje o wynikach zapytania ofertowego są również umieszczone na stronie ogłoszenia w bazie konkurencyjności:  https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/7919?sekcja=oferty

Dziękujemy za udział w zapytaniu.