fbpx

CYBERMISTRZ

WYNIKI ZAPYTANIA OFERTOWEGO 06/2021/CM

zapytanie ofertowe

Szanowni Państwo,

niniejszym informujemy, że w przeprowadzonym przez Fundację Inicjowania Rozwoju Społecznego postępowaniu ofertowym (zapytanie ofertowe nr 06/2021/CM), realizując zasadę konkurencyjności na Dostęp do platformy e-learningowej i zapewnienie prawidłowego funkcjonowania platformy zawierającej treści dydaktyczne z 5 obszarów kompetencji cyfrowych poziom A oraz B zgodnie z ramą DIGCOMP, oraz podstawowej wiedzy i umiejętnościach programowania i projektowania graficznego dla 610 uczestników w wieku szkolnym (10-18 lat) oraz pracowników GOK w ramach projektu „CyberMistrz – rozwój kompetencji cyfrowych pracowników GOKów”,nr POPC.03.02.00-00-0426/19 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa”  Działanie nr 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Zamawiający dokonał analizy ofert, w wyniku czego ogłasza, iż:

– w zakresie realizacji powyższego zadania, dokonano wyboru oferty firmy: WROcomp Szkolenia – Usługi Informatyczne Jerzy Żemła, ul. Główna 42, 54-061 Wrocław, NIP 7491979734, REGON 020368380.

Zgodnie z przedstawionymi kryteriami wyboru, oferta uzyskała najwyższa wagę punktową i została wybrana do realizacji. Wartość zamówienia wynosi  55 100,00 zł brutto.

Informacje o wynikach zapytania ofertowego są również umieszczone na stronie ogłoszenia w bazie konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/69901 .

Dziękujemy za udział w zapytaniu.