fbpx

CYBERMISTRZ

Równe szanse dla wszystkich

dziewczyny przybijają piątkę

Edukacja, rozwój osobisty, zwiększanie własnych kompetencji powinny być dostępne dla wszystkich, bez względu na płeć, rasę czy zasobność portfela. Inicjatywy, które określane są jako metody wyrównywania szans sprawiają, że ta dostępność naprawdę staje się realna. CyberMistrz jest jedną z nich.

Choć teoretycznie edukacja w Polsce jest dostępna dla każdego, to w praktyce wielu uczniów napotyka różnego rodzaju bariery: środowiskowe, ekonomiczne, geograficzne, zdrowotne i inne. Każda z nich w znacznym stopniu utrudnia im dostęp do pełnej oferty usług edukacyjnych. Niestety temat dotyczy większej ilości osób niż można przypuszczać. To determinuje skalę problemu dotykającego przede wszystkim osoby młode, które osiągają niskie wyniki w nauce, są niepełnosprawne, pochodzą z mniejszości narodowych i etnicznych, są dotknięci patologiami społecznymi. Przyczyny takiego stanu rzeczy są różne, a osoby, których on dotyczy często nie mają pojęcia co mogą zrobić, aby odmienić swój los. To właśnie dla nich organizuje się różnego rodzaju projekty, które mają zapewnić równe szanse ich uczestnikom – w szkole, na rynku pracy, w życiu społecznym. Bez takich projektów skutki nierówności edukacyjnych szybko dają o sobie znać. W ich zakres wchodzi nie tylko narastająca frustracja i brak pewności siebie. W skrajnych przypadkach może to być nawet wykluczenie edukacyjne, czyli osiągnięcie bardzo niskiego poziomu wykształcenia lub bierność edukacyjna, a na późniejszym etapie zawodowa.

Równe szanse w edukacji to element idei szeroko rozumianego wyrównywania szans życiowych, w tym szans społecznych. Środkiem do osiągnięcia tego celu jest proces, dzięki któremu różne systemy, firmy i instytucje funkcjonują w taki sposób, by ich usługi, różne formy działań, komunikacja i dokumentacja stają się powszechnie dostępne dla wszystkich. W kontekście dzieci i młodzieży mowa tu głównie o zapewnieniu im dobrego startu edukacyjnego, powszechnego dostępu do usług instytucji opiekuńczych i edukacyjnych na różnych poziomach. To, a w szczególności podnoszenie kompetencji cyfrowych, ma na celu projekt CyberMistrz.

Udział w projekcie CyberMistrz jest całkowicie darmowy i gwarantuje zdobycie cennej wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie wybranych tematów szkoleniowych:

edukacja online,
korzystanie z cyfrowych usług na zaawansowanym poziomie,
kompetencje medialne,
bezpieczne zachowania w sieci,
dostępność zasobów cyfrowych online,
projektowanie graficzne z wykorzystaniem aplikacji cyfrowych oraz projektowanie i realizacja np.: serwisów internetowych czy gier mobilnych,
programowanie w różnych językach uwzględniające różne poziomy zaawansowania.

CyberMistrz to projekt, który stwarza równe szanse dla młodych wrocławian – dzieci i młodzieży w wieku 10-18 lat. Uczestnicy nauczą się korzystać w sposób umiejętny z zasobów Internetu, dowiedzą się, jak pozostać bezpiecznym w sieci, zwiększą swoją efektywność w nauce online, zapoznają się z obsługą wybranych programów, dzięki czemu nieobce im będzie projektowanie graficzne, realizacja serwisów internetowych i gier mobilnych oraz programowanie w różnych językach.

Aby wziąć udział w projekcie wystarczy dostarczyć do biura organizatora komplet dokumentów rekrutacyjnych. Po ich weryfikacji wystarczy poczekać na termin rozpoczęcia szkolenia w wybranym temacie. Szczegóły dotyczące rekrutacji dostępne są na stronie REKRUTACJA.