fbpx

CYBERMISTRZ

CZYM JEST PROJEKT CYBERMISTRZ?

„CyberMistrz” to projekt realizowany przez Fundację Inicjowania Rozwoju Społecznego na przestrzeni od 2020 do końca czerwca 2023 roku ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Jego celem jest zwiększenie aktywności cyfrowej oraz podniesienie kompetencji cyfrowych wśród młodych wrocławian – dzieci i młodzieży w wieku od 10 do 18 lat, a także poszerzenie wiedzy i rozwinięcie umiejętności, szczególnie dydaktycznych, w tym zakresie przez pracowników wrocławskich instytucji kultury (GOK-ów) – Miejskiej Biblioteki Publicznej i Ośrodka Postaw Twórczych.

DLA KOGO?

PRACOWNICY GOK-ÓW

Wsparcie pracowników wrocławskich instytucji kultury (GOK-ów) przebiegać będzie w dwóch etapach. Pierwszy etap podzielony jest na szkolenia indywidualne i grupowe oraz wsparcie trenerskie podczas zajęć praktycznych. Drugi etap to tzw. mentoring – doradztwo zorientowane na odkrywanie i rozwijanie potencjału każdego z pracowników. 

ZAKRES SZKOLEŃ

  • informacja
  • komunikacja
  • tworzenie treści
  • bezpieczeństwo
  • rozwiązywanie problemów

DZIECI I MŁODZIEŻ

Bardzo istotną częścią projektu są szkolenia dla dzieci i młodzieży mieszkającej lub uczącej się na terenie Wrocławia. Podczas zajęć przygotowanych specjalnie dla nich, będą one mogły poszerzać wiedzę, nabywać cenne umiejętności i tym samym podnosić swoje kompetencje cyfrowe.

ZAKRES SZKOLEŃ

INFORMACJE O PROJEKCIE

Szkolenia w ramach projektu CyberMistrz prowadzone będą w okresie od jesieni 2020 do końca czerwca 2023 r.

Szkolenia CyberMistrz odbędą się zarówno w formie online, jak i stacjonarnej.

Organizatorem szkoleń w ramach projektu CyberMistrz jest Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego.

  • Miejska Biblioteka Publiczna im. Tadeusza Różewicza we Wrocławiu
  • Ośrodek Postaw Twórczych

Celem projektu „CyberMistrz – rozwój kompetencji cyfrowych pracowników GOK-ów” jest stworzenie trwałej struktury dostępu do wiedzy w zakresie prowadzenia i animowania aktywności cyfrowej oraz podwyższania kompetencji cyfrowych na poziomie 2 gminnych instytucji kultury przez objęcie 10 (8K2M) pracowników szkoleniami w zakresie przygotowania do prowadzenia zajęć z kompetencji cyfrowych i wzrost aktywności cyfrowej społeczności lokalnej poprzez objęcie wsparciem min. 600 (318K282M) uczniów w zakresie szkoleń komputerowych realizowanych zgodnie ze „Standardem wymagań kompetencji cyfrowych” dla Działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 w okresie 01.2020-12.2022 i podniesienie kompetencji cyfrowych przez min. 80% uczniów z tej grupy.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa”. Działanie nr 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”.
Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Wartość projektu: 1 260 092,00 zł.

Wkład funduszy europejskich w projekcie: 85% wartości projektu (1 066 415,86 zł).

W ramach projektu „CyberMistrz – rozwój kompetencji cyfrowych pracowników GOK-ów” zostanie zakupiony i wykorzystany sprzęt: 36 laptopów, 2 projektory multimedialne, 2 drukarki 3D i 24 tablety. Po zakończeniu projektu sprzęt ten przekazany zostanie wybranym GOK-om.