fbpx

CYBERMISTRZ

ORGANIZATOR

FUNDACJA INICJOWANIA ROZWOJU SPOŁECZNEGO

Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego (FIRS) jest organizacją pozarządową obecną i aktywną w Polsce od 2008 roku. Ideą jej działalności jest przede wszystkim podnoszenie kwalifikacji przedstawicieli różnych grup społecznych w celu dostosowania ich do potrzeb lokalnych i regionalnych rynków pracy, wyrównywanie szans grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, osób niepełnosprawnych i bezrobotnych oraz edukacja, tak dorosłych, jak i dzieci i młodzieży.

logo firs

CO ROBIMY?

Realizujemy projekty współfinansowane m.in. z Europejskiego Funduszu Społecznego czy Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Dzięki dotacjom, które pozyskaliśmy, uczestnicy projektów – poprzez aktywizację zawodową, specjalistyczne szkolenia, doradztwo indywidualne i grupowe – zdobywają wiedzę z zakresu funduszy unijnych, rachunkowości, marketingu i PR, zarządzania organizacją, współpracy z biznesem, a także mają możliwość uzyskania środków na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.

 

Zakres naszej działalności obejmuje zatem cztery główne obszary: rozwój przedsiębiorczości i dotacje na prowadzenie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych, biernych zawodowo lub zagrożonych utratą pracy, aktywizację zawodową i podnoszenie kompetencji młodzieży, nauczycieli, bezrobotnych i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, projekty edukacyjne oraz miejskie.

FIRS W LICZBACH

0
lat aktywnej działalności
0
województwa
+ 0
pomyślnie zrealizowanych projektów społecznych
+ 0
zrealizowanych projektów w obszarze edukacji
+ 0
zrealizowanych projektów grantowych
+ 0
prowadzonych obecnie projektów
+ 0
firm założonych dzięki dotacjom unijnym w realizowanych przez nas projektach
+ 0
beneficjentów

BIURO PROJEKTÓW WROCŁAW

Na Dolnym Śląsku FIRS jest obecny od połowy 2015 roku, we Wrocławiu natomiast od lipca 2016 roku. Pierwszym projektem, który miał na celu wsparcie mieszkańców tego regionu, była „Ambitna Młodzież” w ramach programu POWER. Stanowił on niemałe wyzwanie, zakładał bowiem aktywizację młodych osób biernych zawodowo w powiatach o największym bezrobociu, m.in. wałbrzyskim, kłodzkim, złotoryjskim i górowskim. Jednak dzięki podjętym przez FIRS działaniom, aż 120 uczestników uzyskało kwalifikacje przydatne na rynku pracy, a ponad połowa z nich odbyła staże zawodowe i znalazła zatrudnienie.

 

W latach 2016-2018 FIRS realizował też projekt „Patent na biznes” w ramach umowy z Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy we Wrocławiu. Był on przeznaczony dla pozostających bez zatrudnienia mieszkańców Dolnego Śląska, którzy planowali założyć działalność gospodarczą. W efekcie dotację otrzymało 50 osób, w tym 10 firm utworzonych zostało we Wrocławiu, przyczyniając się tym samym do wzrostu przedsiębiorczości także wśród wrocławian. Innym ważnym obszarem działalności Biura Projektów we Wrocławiu jest wspieranie dolnośląskich szkół. Od 2017 roku w partnerstwie z gminami i powiatami na terenie województwa FIRS realizuje projekty, dzięki którym możliwe jest doposażenie szkół w sprzęt komputerowy oraz wyposażenie szkolnych pracowni, sfinansowanie zajęć dodatkowych dla uczniów, szkolenia dla młodzieży zwiększające ich szanse na rynku pracy oraz dokształcanie nauczycieli w ramach studiów podyplomowych.

 

Od 2015 roku FIRS zrealizował z sukcesem 3 projekty z zakresu aktywizacji zawodowej mieszkańców Wrocławia i Dolnego Śląska oraz 7 projektów skierowanych do szkół podstawowych i ponadpodstawowych, prowadzonych we współpracy z dolnośląskimi gminami i powiatami. Obecnie FIRS wspiera mieszkańców naszego regionu w obszarze dostępu do wysokiej jakości usług społecznych oraz edukacji, w tym bezpośrednio w stolicy Dolnego Śląska są to projekty „Droga do samodzielności – stworzenie 30 miejsc świadczenia usług społecznych w ramach 6 mieszkań treningowych na obszarze Miasta Wrocławia” i „CyberMistrz – rozwój kompetencji cyfrowych pracowników GOK-ów”. Wrocław od kilku już lat stanowi bowiem nie tylko ważne centrum aktywności FIRS, ale i wyznacza kierunek, mamy taką nadzieję, rozwoju naszej organizacji w przyszłości.

PROJEKTY

CENTRALA

Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego
Hoża 1, 60-591 Poznań
Tel.: 61 642 94 46 Fax : 61 642 94 47

e-mail: firs@firs.org.pl

Chcesz wiedzieć więcej? Zajrzyj na naszą stronę!

INSTYTUCJE OBJĘTE WSPARCIEM

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. TADEUSZA RÓŻEWICZA WE WROCŁAWIU

Miejska Biblioteka Publiczna im. Tadeusza Różewicza we Wrocławiu, korzystając z nowych technologii oraz wiedzy i zaangażowania osób w niej pracujących, oferuje otwarty dostęp do zasobów, wspiera procesy wzajemnego uczenia się i przygotowuje odbiorców do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym miasta.

Sieć 38 filii, Multicentrum – Interaktywne Centrum Edukacyjne oraz Centrum Biblioteczno-Kulturalne FAMA realizują działania edukacyjne i promocyjne skierowane do dzieci i ich rodzin, łączące nowe technologie i  tradycyjne formy spędzania czasu wolnego, które w ostatnich dwóch latach wpłynęły na wyraźny wzrost liczby osób aktywnie korzystających z oferty bibliotek w grupie wiekowej do lat 15-tu.

wnętrze mediateki

Mediateka fot. Rafał Komorowski

W naszej pracy z czytelnikiem wykorzystujemy różne nośniki przekazu tekstu i informacji takie, jak audiobooki, czytniki i platformy na urządzenia mobilne zapewniające dostęp do bazy literatury zarówno w języku polskim, jak i w językach obcych, np. EBSCO Public Library czy Ibuk LIBRA. Autorskim produktem pracowników MBP jest „Wybornik Literacki”, który pozwala przenieść rekomendacje książek do narzędzia, jakim jest smartfon.

Uczymy praktycznych umiejętności wykorzystywania technologii w sposób kreatywny i świadomy, wspieramy rozwój kompetencji cyfrowych, realizując wspólnie z partnerami projekty takie, jak „Wrocławski Wolontariusz IT” czy „3D Drukuj, dotknij, doświadczaj”. Narzędzia takie, jak drukarki 3D, proste roboty typu Ozobot, platforma programistyczna Arduino, dzięki której można budować i programować urządzenia elektroniczne, sprzęt do nagrywania muzyki czy też energorowery, które uświadamiają młodym osobom, jak wiele wysiłku trzeba włożyć, by naładować siłą własnych mięśni smartfon, to tylko część potencjału, jaki obecnie stanowią innowacje technologiczne we wrocławskich bibliotekach.

OŚRODEK POSTAW TWÓRCZYCH

Ośrodek Postaw Twórczych wypracował przez lata mechanizmy, dzięki którym oferowane kursy stanowią jedną z najlepszych ofert tego typu na rynku. Ponad 20-letnie doświadczenie i kilka tysięcy kursantów, którzy opuścili mury Ośrodka, są gwarancją wiarygodności i wartości miejskiej instytucji kultury.

Zespół artystów i organizatorów OPT na co dzień wspiera w rozwoju artystycznej świadomości oraz inspiruje do niezależnego myślenia i działania. Pomaga w zdobywaniu umiejętności przydatnych w różnych dziedzinach sztuki oraz w pracy zawodowej, a także propaguje uważność i zachowanie najwyższej jakości pracy na każdym jej etapie.

wnętrze Ośrodka Postaw Twórczych

OPT fot. Dawid Bargenda

Szereg działań i wydarzeń organizowanych w Ośrodku Postaw Twórczych oraz filiach Miejsce przy Miejscu – Pracowni Grafiki Warsztatowej (MpM #12) oraz Galerii Fotograficznej (MpM #14) przekłada się na rozwój relacji, zachęca do kreowania rzeczywistości i bycia twórcą.

Poza wspieraniem kursantów w rozmaitych realizacjach, Ośrodek prowadzi wydawnictwo, poprzez które prezentuje ciekawe i unikatowe publikacje. Ważną część działań stanowią również wydarzenia muzyczne, a także cyklicznie ukazujący się magazyn literacki „Helikopter”.