fbpx

CYBERMISTRZ

Nowy semestr w Ośrodku Postaw Twórczych – zapisy ruszyły

ruszyły zapisy

Ruszyły zapisy na kolejny semestr w OPT. Przed nami wyjątkowo artystyczny czas, co potwierdza ciekawa oferta zajęć, które poszerzają wyobraźnię, przesuwają ograniczenia oraz rozwijają umiejętności przydatne na coraz bardziej wymagającym rynku pracy.

Ośrodek Postaw Twórczych pokazuje, że rzeczywistość można postrzegać i interpretować przez pryzmat sztuki i twórczej aktywności. Bogaty program kursów przygotowano w taki sposób, by stał się okazją do nauki rzemiosła i nabycia umiejętności praktycznych, ale przede wszystkim był podstawą wspólnej pracy twórczej, z kolei zajęcia – wsparciem w rozwoju artystycznej świadomości i inspiracją do śmiałego wdrażania swoich koncepcji w życie, także w pracy zawodowej.

W ofercie OPT znajdują się zajęcia z:

  • malarstwa i rysunku,
  • fotografii,
  • photoshop,
  • rysunku architektonicznego,
  • komiksu i podstaw ilustracji,
  • nauki gry perkusji.

Warto zwrócić uwagę na nowo powstałą pracownię performansu – przestrzeni do nawiązywania relacji z ciałem i zmysłami, do odnajdywania inspiracji, poznawania i odkrywania siebie oraz własnego sposobu komunikacji poprzez ciało, ruch i działania.

UWAGA – Kursanci przyjmowani są wg kolejności zgłoszeń!

SEMESTR ZIMOWY 2022/2023

Dowiedz się więcej o zapisach

Ośrodek Postaw Twórczych to miejska instytucja kultury, której ideą jest edukacja kulturalna poprzez sztukę i twórczą aktywność. W 2020 roku OPT został objęty wsparciem projektu CyberMistrz. W ramach tego projektu przeszkolono 9 pracowników Ośrodka Postaw Twórczych w celu podniesienia poziomu ich kompetencji cyfrowych. Zakres szkoleń objął zagadnienia związane z informacją, komunikacją, tworzeniem treści, bezpieczeństwem i rozwiązywaniem problemów.