fbpx

CYBERMISTRZ

Dostosujemy się do Twoich potrzeb

potrzeby uczestników

Potrzeby uczestników projektu CyberMistrz są różne i zależą od wielu czynników. Inna rzecz, że zgłaszają się do nas różni ludzie i każdy ceni sobie coś innego. Mówią, że nie da się zadowolić wszystkich, a jednak my podejmujemy tę próbę i wykazujemy elastyczność w działaniu. W kilku aspektach możemy iść Wam na rękę. Warto korzystać!

Forma szkolenia

Początkowo szkolenia CyberMistrz planowane były w formie stacjonarnej, jednak pandemia przyniosła wiele zmian, w tym rozpoczęcie szkoleń w formie online. Obecnie uczestnicy mogą korzystać z obu form, w zależności od indywidualnych preferencji. Szkolenia stacjonarne organizowane są w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Tadeusza Różewicza we Wrocławiu oraz w Ośrodku Postaw Twórczych.

Godziny

Harmonogramy szkoleń rozpisywane są w taki sposób, aby możliwie jak najbardziej dopasować się do planu lekcji różnych osób. Niektóre grupy rozpoczynają naukę o 15.00, inne o 16.00 lub 17.00. Szkolenia weekendowe zwykle startują o godzinie 9.00. Różnorodność pozwala wybrać takie szkolenie, które nie koliduje z planem lekcji lub zajęciami pozaszkolnymi.

Normalnie lub intensywnie

Każdy temat szkolenia ma z góry narzuconą ilość godzin szkoleniowych, w trakcie których jest realizowany. Można je rozbić na wiele krótszych spotkań lub mało dłuższych. Dzięki temu uczestnicy mogą czerpać wiedzę w tzw. trybie normalnym lub intensywnym. Szkolenia intensywne sprawdzają się, gdy kursanci chcą zrealizować całe szkolenie w czasie ferii zimowych lub zdążyć przed wakacjami.

W tygodniu czy w weekend?

Trenerzy cybermistrzowskich szkoleń są do dyspozycji uczestników zarówno w tygodniu, jak i w weekend. Każdy może więc wybrać, które dni chce przeznaczyć na pozyskanie kompetencji cyfrowych. Bez względu na wybraną opcję ilość godzin szkoleniowych i program pozostają bez zmian.

Szkolenia dla ekipy

Szkolenia CyberMistrz są realizowane w grupach, które tworzą osoby zgłoszone do projektu. Grupy tworzy się w oparciu o stopień zaawansowania uczestników i ich wiek. Nie oznacza to jednak, że szkolenie trzeba realizować w grupie obcych osób. Trenerzy mogą przeprowadzić szkolenie dla zamkniętej grupy znajomych, która zorganizowała się sama i liczy od 4 do 6 osób. W takiej sytuacji harmonogram ustalany jest w oparciu o potrzeby i możliwości grupy.

Poziom szkolenia

Zagadnienia omawiane na szkoleniach, jak i zakres obsługi poznawanych programów jest na poziomie podstawowym. W razie potrzeby i przy zgodzie wszystkich uczestników z danej grupy można rozszerzyć program o zagadnienia z poziomu zaawansowanego. Zmiana poziomu nie wymaga wniesienia opłaty – szkolenia CyberMistrz są zawsze darmowe.

Jak widać możliwości jest sporo, a koordynator projektu CyberMistrz jest otwarty na przeróżne propozycje. W wielu aspektach może zastosować nietypowe rozwiązania lub wprowadzić pewne zmiany – wystarczy dać znać o swoich potrzebach.