fbpx

CYBERMISTRZ

Anulowane postępowanie ZO 02/2020/CM

zapytanie ofertowe

Szanowni Państwo

Powołując się na zapisy zawarte w treści Zapytanie Ofertowe 02/2020/CM z dnia 16.09.2020 r., w pkt 16.5 „Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania w całości bez podawania przyczyny, na każdym jego etapie do momentu podpisania umowy z wykonawcą.”
informujemy, że postępowanie zostało ANULOWANE.
Złożone oferty zostaną odesłane bez rozpatrywania, a wadium zostanie niezwłocznie zwrócone.

Złożone oferty zostaną odesłane bez rozpatrywania, a wadium zostanie niezwłocznie zwrócone.